v košíku máte: položiek: 0 v celkovej hodnote: 0,00 € zobraziť obsah košíka
Kontakt

RAFFAELIS CASSOVIA, s.r.o

055/ 68 55 761, 0905 271 070

email:obchod@raffaelis.sk 

Po-Pia: 8-16 hod 

prevádzka: Južná trieda č. 119
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 47318422

DIČ: 2023899339


Nábytok: články a rady

Obchodné podmienky

Dodacie podmienky

Dodací termín je zvyčajne 5 - 25 prac.dní a potvrdzujeme ho pri objednávke. Dodanie avizujeme na Vami zadanú mailovú adresu, príp. telefonicky, minimálne deň vopred. S tovarom dodávame daňové doklady, záručný list, návod na použitie. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak.

Spôsob dodania

Objednaný tovar štandardne dopravujeme k budove vašej firmy, bez vynášania do kancelárie. Výnimku tvorí len tovar, ktorý vodič môže spolu s dokladmi zobrať naraz v rukách (napr.1 stolička alebo menšie kreslo). Pri viackusových alebo objemnejších dodávkach si zákazník zabezpečuje vynesenie sám. Pri dodávke nábytku, kde zákazník požaduje aj montáž, je potrebné podrobnosti dodania dohodnúť pri zadaní objednávky. Termín dodania je zákazníkovi oznámený vždy min.deň vopred aj s približným časom dodania. Dopravujeme našou dopravou, alebo prepravnou službou UPS, príp. si ho môžete vyzdvihnúť počas pracovnej doby v našej prevádzke.

Poplatky za dopravu

Pri objednávke nad 660 EUR ( 19 883,- Sk ) bez DPH neúčtujeme žiadne poplatky za dopravu. Tovar dopravujeme k budove vašej firmy, bez vynášania do kancelárie. Ďalšie možnosti dopravy tovaru a ceny za dopravu dostanete pri prejednávaní objednávky. Pri objednávke do 660 EUR ( 19 883,- Sk ) bez DPH účtujeme za dopravu 5% z ceny tovaru, minimálne však 6,60 EUR ( 199,- Sk ) bez DPH.

Zrušenie objednávky

Zadanú objednávku je možné zrušiť písomne do 2 prac.dní od jej potvrdenia predávajúcim.

Storno poplatky

Kupujúci sa s predávajúcim potvrdením objednávky dohodli na nasledovných podmienkach súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodu na strane kupujúceho :

a.) storno poplatok vo výške 17,- EUR ( 512,- Sk ) bez DPH :

- kupujúci sa predávajúcemu zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 17,- EUR ( 512,- Sk ) bez DPH, ak kupujúci tovar neprevezme v definovanom termíne od prepravnej služby. Toto neplatí, ak kupujúci objednávku u predávajúceho zrušil do 2 prac.dní od jej potvrdenia predávajúcim a zásielka bola kupujúcemu odoslaná nedopatrením.

Odoslaním zásielky prepravnou službou vznikajú nám ako predávajúcemu dvojnásobné náklady na dopravu, keďže špedičné spoločnosti nám účtujú aj doručenie neprevzatej zásielky späť na našu adresu, takisto máme zbytočné časové straty pri príprave zásielky, účtovných a prepravných dokladov.

b.) storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru :

- kupujúci sa predávajúcemu zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru v prípade, že tovar bol vyexpedovaný, kupujúci tovar prevzal a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust.§ 52 O.z.uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na ďialku, v prípade, že ide o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nie je možné predať ako nový.

Vrátenie tovaru

Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo ho podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z. vrátiť do 7 prac.dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete tovar vrátiť, je potrebné nám to bezodkladne oznámiť. Tovar nesmie byť použitý, poškodený, musí byť kompletný, riadne zabalený a zaslaný s kópiou dokladu o kúpe. Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme. Pri dodržaní uvedených podmienok Vám peniaze vrátime bez zbytočného odkladu na Vami uvedený účet alebo poštovou poukážkou. Nevracia sa cena dopravného, len čiastka za samotný tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Právo na vrátenie tovaru nevzniká v prípade, že tovar bol vyrobený podľa priania spotrebiteľa ( napr.výroba nábytku na mieru a pod. ),ak sa jedná o tovar z kategórie VÝPREDAJ, alebo bola na tovar poskytnutá zľava.

Záruky, reklamácie

Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru, minimálne však zákonnú lehotu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady materiálu, nevzťahuje sa na vady spôsobené nesprávnym používaním a prirodzeným opotrebením. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne.Zodpovednosť dodávateľa za vady nevzniká, pokiaľ tieto vady boli spôsobené po prevzatí tovaru zákazníkom vonkajšími vplyvmi, a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby,s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok.

Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka firmy predávajúceho, čiže Južná trieda 66, Košice.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník by mal o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

V snahe vyjsť našim zákazníkom v ústrety, vybavujeme oprávnené reklamácie mimo Košíc na naše dopravné náklady, avšak 30 - dňová lehota na vybavenie začína plynúť dňom písomného doručenia reklamácie predávajúcemu, a končí vybavením reklamácie do 30 dní na prevádzke predávajúceho. Ihneď po oprave je zákazník kontaktovaný a môže tovar prevziať na prevádzke predávajúceho. Za dátum vybavenia reklamácie je považovaný deň nahlásenia zákazníkovi, že tovar má pripravený k odberu. Ak reklamovaný tovar dopravujeme na naše náklady, čas od nahlásenia možnosti prevzatia tovaru po dovoz zákazníkovi už nie je zahrnutýv 30 - dňovej lehote na vybavenie reklamácie.Tovar bude dovezený zákazníkovipri najbližšom možnom rozvoze, podľa vyťaženosti dopravy predajcu, v prípade drobnej zásielky bude táto odoslaná kuriérskou službou. V prípade, že je možné chybu odstrániť na mieste u zákazníka, bude tak urobené priamo pri výjazde k reklamácii. Ak je výjazd zbytočný, a zákazník neumožní opravu na mieste alebo prevzatie reklamovaného tovaru na opravu , ďalšie riešenie reklamácie je už na náklady zákazníka a 30 - dňová lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru na prevádzku predávajúceho.

Uplatnenie reklamácie nemá vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej fakturovanej čiastke.

Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané v kategórii VÝPREDAJ, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

2008 © Raffaelis IDE s.r.o. - Kancelársky nábytok Košice

webdesign © bart.sk